Similac Eye-Q 3 cho bé từ 1-3 tuổi

similac3-Description

(*)Các thông tin là những thông tin trên nhãn đã được Bộ Y Tế duyệt

similac3-Intro
  • Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ
  • Các thông tin là những thông tin trên nhãn đã được Bộ Y Tế duyệt
similac3-Ingredient1
similac3-Ingredient2
similac3-Use