Similac Eye-Q 2 cho bé từ 6-12 tháng, công thức cho bé đủ tháng

similac2-Description

(*)Các thông tin là những thông tin trên nhãn đã được Bộ Y Tế duyệt

similac2-Intro
  • Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ
  • Các thông tin là những thông tin trên nhãn đã được Bộ Y Tế duyệt
similac2-Ingredient1
similac2-Ingredient1
similac2-Use