TẶNG NGAY 1 XE ĐẠP GẤU SIMILAC, KHI MUA 5 LON 900 G HOẶC 3 LON 1.7 KG SIMILAC EYE-Q 4

Tặng ngay 01 Xe Đạp Gấu Similac khi mua 5 lon 900 g hoặc 3 lon 1,7 kg Similac Eye-Q 4 mới với HMO.

Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ 01/11/2018 đến 30/11/2018, chỉ áp dụng khi có nhân viên Abbott tại các điểm bán hàng trên toàn quốc và có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số liệu đăng ký với Sở Thương Mại.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 1900 1519

TẶNG NGAY 1 BAlO KÉO GẤU SIMILAC, KHI MUA 3 LON 900 G HOẶC 2 LON 1.7 KG SIMILAC EYE-Q 4

Tặng ngay 01 BALO Kéo Gấu Similac khi mua 3 lon 900 g hoặc 2 lon 1,7 kg Similac Eye-Q 4 mới với HMO.

Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ 01/11/2018 đến 30/11/2018, chỉ áp dụng khi có nhân viên Abbott tại các điểm bán hàng trên toàn quốc và có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số liệu đăng ký với Sở Thương Mại.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 1900 1519