Con học được gì?

TẶNG NGAY BỘ TÔ MÀU GẤU IQ KHI MUA 1 LON 900g SIMILAC EYE-Q 4 VỚI HMO

Từ ngày 15/04/2019 – 15/06/2019, khi mẹ mua 1 lon 900g Similac Eye-Q 4 mới với HMO, bé sẽ được tặng ngay một bộ tô màu Gấu IQ.
Chương trình áp dụng tại các cửa trên toàn quốc và có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số liệu đăng ký với Sở Công Thương.
Chi tiết xin liên hệ 19001519